بخشي از بیانات مقام معظم رهبري

بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه‌ها 1393/4/11


مسئولان وزارتخانه‌هاى مربوط و مسئولان دولتى ذى‌ربط که مرتبط با مسائل علم ودانشگاه و صنعت هستند، مسئله‌ى پیشرفت علمى و ارتباط علم با فنّاورى در کشور راجدّى بگیرند؛ یعنى نسبت به این مسئله واقعاً هیچ کوتاهى صورت نگیرد. این مسئله،مسئله‌ى اساسى ما است؛ یکى از اصلى‌ترین، اساسى‌ترین و فورى‌ترین مسائل ما است. کارتحقیقات به‌جاى خود، [امّا] در پژوهش ها و آنچه در این زمینه لازم است انجام بگیرد، به نظر ما نبایستى هیچ کوتاهى صورت بگیرد