پسا دکتری

آیین نامه طرح حمایت از پژوهشگران پسا دكتری صنعتی

مقدمه:

در راستای اجرای بند الف ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 25 تفاهم نامه همكاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین به منظور كمك به توسعه پژوهش‌های كاربردی، حمایت از پژوهشگران پسا دكتری صنعتی با هدف انتقال یافته‌های جدید دانش و فن آوری، ارتقاء توان فنی و مهندسی، ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای، كسب مهارت و تجربه عملی فارغ التحصیلان دكتری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات در بنگاه‌های اقتصادی و انجام پژوهش‌های كاربردی اولویت‌دار و تقاضا محور در محیط واقعی كار تهیه شده است. حمایت از پژوهشگران در چارچوب این آیین نامه و دستور العمل اجرایی آن كه متعاقباً تدوین می گردد، انجام می‌شود.

ماده 1- تعاریف و اختصارات

1-1- وزارت صنعت، معدن و تجارت: دستگاه متولی بخش صنعت، معدن و تجارت كه در این شیوه نامه به اختصار «وزارت صنعت»نامیده می شود.

2-1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دستگاه متولی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی كه در این شیوه نامه به اختصار «وزارت علوم» نامیده می شود.

3-1- واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری:بنگاههای اقتصادی می باشند كه در زمینه های صنعت، معدن و تجارت فعالیت داشته و در این شیوه نامه به اختصار «واحد صنعتی» نامیده می شوند.

4-1- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی:منظور كلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم می باشند كه در این شیوه نامه به اختصار «مركز آموزشی» نامیده می شوند.

5-1- پژوهشگر پسا دكتری صنعتی: فردی است كه بیشتر از دوسال از تاریخ دانش آموختگی دوره دكتری تخصصی وی نگذشته و عضو جدیدالاستخدام هیات علمی مركز آموزشی می باشد. این فرد برای حداقل یك سال و حداكثر دو سال به فعالیت های پژوهشی در واحد صنعتی مشغول به كار می شود.

6-1- پروژه پژوهشی:پروژه ای است كه در چارچوب موضوعات پژوهشی اولویت‌دار واحد صنعتی تعریف شده و به تایید وزارت صنعت رسیده باشد.

7-1- شورای راهبری طرح: شورایی است مركب از نمایندگان وزارت صنعت ، وزارت علوم، مرکز آموزشی و چند تن از خبرگان صنعت که به ریاست مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت تشكیل می گردد، تا نسبت به نحو و حسن اجرای طرح تصمیم گیری نماید به اختصار «شورا» نامیده می شود.

8-1-دبیرخانه: دبیرخانه این طرح در دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت مستقر است..

ماده 2- اهداف

1-2-كمك به توسعه پژوهش های كاربردی در صنعت

2-2- كمك به افزایش توان و مهارت های پژوهشی كاربردی پژوهشگران دارای مدرك دكتری فنی و مهندسی

3-2- استفاده از ظرفیت های پژوهشی موجود در كشور

4-2- گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه

5-2- حل مسائل تكنولوژیكی صنعت با استفاده از دانش و فناوری روز

6-2- هدایت اعتبارات پژوهشی در جهت انجام پژوهش های كاربردی در حوزه صنعت، معدن و تجارت

7-2- ارتقاء توانمندیهای پژوهشی كاركنان حوزه تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی

ماده 3 - شرایط پژوهشگر پسا دكتری صنعتی

1-3- عضو جدید الاستخدام هیات علمی مركز آموزشی باشد.

2-3- رشته و تخصص عضو هیأت علمی با نیاز واحد صنعتی مرتبط باشد.

ماده 4- نحوه اجرا:

1-4 - جمع آوری و ارائه عناوین نیازهای پژوهشی و مشكلات مبتلا به واحدهای صنعتی

2-4-ارائه درخواست توسط عضو هیأت علمی همراه با سوابق علمی و پژوهشی به شورا توسط مركز آموزشی

3-4- بررسی درخواست ارائه شده در شورا و تعریف زمینه كاری بر اساس مفاد بند 1-4

4-4- هماهنگی جهت عقد قرارداد پژوهشی، مطالعاتی، آزمایشگاهی، ....منطبق با تخصص عضو هیات علمی و اهداف وزارت صنعت و نیازهای واحد صنعتی توسط وزارت صنعت

5-4- صدور حكم ماموریت توسط مركز آموزشی با درج تاریخ شروع و خاتمه به مدت دوازده ماه كه حداكثر تا یكسال دیگر قابل تمدید می باشد.

6-4- ارائه گزارش پیشرفت كار توسط عضو هیأت علمی به شورا و نظارت مستقیم شورا بر عملكرد فرد یا بررسی گزارش های ارائه شده.

7-4- چنانچه به هر دلیلی ادامه پسا دكتری امكان پذیر نباشد باید در شورا مطرح و مراتب به ذینفعان اعلام گردد.

ماده 5 شرایط حمایتی:

1-5- پرداخت حقوق و مزایا مطابق با حكم استخدامی عضو هیأت علمی توسط مركز آموزشی در طول مدت پسا دكتری

2-5- پرداخت - - - حقوق و مزایای عضو هیأت علمی علاوه بر حقوق و مزایای مفاد بند1-5 توسط وزارت صنعت و واحد صنعتی

3-5- اعزام عضو هیأت علمی به خارج از کشور با هزینه وزارت صنعت یا واحد صنعتی در صورت لزوم و به تشخیص شورا به مدت حداكثر یک ماه جهت بازدید از واحدهای صنعتی مشابه برای پسا دكتری یکساله

4-5- حمایت از پایان نامه ها یا رساله های كارشناسی ارشد و دكترای دانشجویان اساتیدی كه فرصت مطالعاتی را در واحد صنعتی گذرانده و موضوع پایان نامه ها را از نیازهای احصاء شده انتخاب می نمایند.

ماده 6 تعهدات عضو هیأت علمی:

1-6- پسا دكتری تمام وقت بوده و عضو هیأت علمی می بایستبطور تمام وقت در اختیار واحد صنعتی باشد.

2-6- عضو هیأت علمی ملزم به رعایت قوانین ایمنی و حفظ حقوق مادی و معنوی(مالكیت فكری و محرمانگی) حاصل از اجرای كار پژوهشی، مطالعاتی، علمی و ... مطابق مفاد قرارداد منعقده با واحد صنعتی می باشد.

3-6- عضو هیأت علمی موظف است هر سه ماه یكبار گزارش پیشرفت كار را همزمان به مركز آموزشی و واحد صنعتی محل خدمت ارائه و در پایان یك سمینار یك روزه از یافته های علمی خود را برای واحدصنعتی و وزارت صنعت برگزار نماید.

ماده7 نظارت بر حسن اجرا:

نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده شورا می باشد.

ماده8 وظایف شورا:

1-8- تعیین سیاستهای كلی اجرای آئین نامه

2-8- تعیین روش های نظارت بر روند انجام فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

3-8- تعیین شرایط حمایتی ویژه جهت انجام پروژه ها و حل برخی چالش های اساسی

4-8- ایجاد كمیته های تخصصی جهت پیگیری امور طرح

5-8- نظارت بر حسن اجرای مفاد قرار داد فی مابین هیأت علمی و واحد صنعتی و انجام تعهدات متقابل

ماده9 وظایف دبیرخانه:

1-9- تائید طرح پژوهشی و تحقیقاتی ارائه شده از سوی اعضاء هیات علمی در جهت رفع نیازهای پژوهشی واحدهای صنعتی

2-9- مستند سازی تجارب بدست آمده منتج از پسا دكتری

3-9- همكاری و هماهنگی جهت انتشار تجارب بدست آماده در سایت ها و نشریات علمی تخصصی

4-9- اطلاع رسانی و انعكاس نیازهای پژوهشی واحدهای صنعتی به مراكز آموزشی

5-9- هماهنگی لازم جهت عقد قرارداد با رعایت مفاد بندهای 4-4،‌1-5 و 2-5 همین آئین نامه

6-9- هماهنگی جهت برگزاری سمینار و ارائه تجارب و نتایج پس از اتمام پسا دكتری توسط عضو هیات علمی

قبلی بعدی
بالا
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
in amsterdam, http://sverige-apotek.life/reprexain.html , amsterdam Sverige.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
billig danmark online, http://www.fantasyfootballblog.co.uk/wp-includes/pomo/apotek/cefadroxil.html - generisk danmark pris.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
Koop den haag, http://www.prefast.co.uk/wp-includes/css/apotheek/roaccutane.html , pillen kopen den haag.

Frankrijk belgie, http://www.enjoytheviews.co.uk/wp-includes/certificates/apotheek/gabapentin.html
, pil waar te koop winkel.

Alternatief den haag, http://hostinghints.co.uk/wp-includes/certificates/apotheek/confido.html , pillen kopen in winkel kopen.

billigt pris, http://www.paolofiorentini.com/pf/wp-includes/css/apotek/metformina.html - købe generiske danmark.

Capsules kopen, http://www.ealesandbaker.co.uk/wp-includes/css/apotheek/confido.html , pillen bestellen nederland.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
billig Gøteborg, http://runenordahl.no/wp-includes/certificates/apotek/dexone.html , kjøpe uten resept Spania.

apotek Spania Norge, http://fletrebygg.no/wp-includes/certificates/apotek/azulfidine.html , tabletter nett.

köp i Stockholm, http://natalie.pierotti.org.uk/wp-content/uploads/apotek/zyprexa.html , on-line generic.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
sverige, http://oldvarieties.com/contents1a/wp-includes/certificates/apotek/chloroquin.ht
ml - cr online.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
bestill billig pris uten resept nett, http://uthaugmarineservice.no/wp-includes/certificates/apotek/diabesin.html , lovlig.

säljes Sverige online, http://natalie.pierotti.org.uk/wp-content/uploads/apotek/clavulin.html , köpa pa apoteket recept.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
billig online uden, http://www.allanboocock.co.uk/wp-includes/css/apotek/vetrimoxin.html - generisk danmark uden.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
hvor bestille, http://merrilljacobs.co.uk/css/apotek/imdur.html , kjøp av til salg.

bästa pris Stockholm, http://natalie.pierotti.org.uk/wp-content/uploads/apotek/diclo.html , lagligt USA.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
hurtig levering pris, http://www.beverley-fencing.co.uk/wp-includes/certificates/apotek/synflex.html - hvad koster uden.

Kopen in duitsland zonder recept te koop, http://www.hanan.pk/wp-includes/css/apotheek/spironolactone.html , rotterdam te koop.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
i Norge pris, http://www.drainclearanceredhill.co.uk/wp-includes/certificates/apotek/menova.ht
ml , lovlig Norge.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
Bestellen paypal kosten, http://8thburgesshillscouts.co.uk/random/apotheek/dimenhydrinate.html , kopen spanje recept.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
apoteket recept, http://natalie.pierotti.org.uk/wp-content/uploads/apotek/dulcolax.html , kosta tabletter.

tabletter, http://www.renewyourlook.co.uk/wp-includes/css/apotek/loperamide.html , kostnaden til salg.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
billiga Sverige, http://natalie.pierotti.org.uk/wp-content/uploads/apotek/cotrimoxazol.html , kapslar billig.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
compresse prezzo http://www.fideas.it/wp-content/uploads/wp-migrate-db/farmacia/glipizida.html Pillole.

acquista generico online http://www.fideas.it/wp-content/uploads/wp-migrate-db/farmacia/viramune.html senza ricetta prezzi.

prezzo farmacia svizzera http://www.finefoodsbt.it/citta-delle-stelle/wp-content/uploads/gk_nsp_cache/far
macia/paroxetin.html Come si acquista.

generico online farmacia Italiana http://www.finefoodsbt.it/citta-delle-stelle/wp-content/uploads/gk_nsp_cache/far
macia/dexametasona.html listino prezzi.

Vendibile senza ricetta http://flagelladedonatis.it/wp-content/uploads/2017/01/farmacia/nodon.html Compra online.

generico o di marca http://flagelladedonatis.it/wp-content/uploads/2017/01/farmacia/thioridazine.htm
l generico online spedizione rapida.

prescrizione online http://gimafood.it/css/farmacia/syneudon.html Generico farmacia.

Senza ricetta prezzo http://gimafood.it/css/farmacia/monoflocet.html farmacia precio.

online pagamento contrassegno http://www.hotelcasale.it/wp-includes/certificates/farmacia/nootropil.html vendita libera.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
occorre prescrizione http://maestridelgusto.eu/wp-includes/css/farmacia/pyridium.html in francia senza ricetta.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
gold Italia http://www.iapnor.org/wp-includes/css/farmacia/pantopan.html Italia.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
generico acquisto sicuro http://www.maglificiomatisse.it/wp-includes/css/farmacia/evista.html acquista in farmacia.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
Dove acquistare http://www.iapnor.org/wp-includes/css/farmacia/peroxiben.html Come posso acquistare.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
Italian http://masserialavolpe.it/wp-includes/css/farmacia/cytotec.html Generico online Italia.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
Na Italia http://ime.srl/wp-includes/certificates/farmacia/azilect.html dove comprare senza ricetta.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
dove comprare generico in Italia http://italianproject.eu/wp-includes/pomo/farmacia/wellbutrin.html Galenico.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
online pagamento in contrassegno http://mcda.cocalosclub.it/wp-includes/css/farmacia/naprobene.html si puo comprare il generico in farmacia.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
online e sicuro http://italianproject.eu/wp-includes/pomo/farmacia/betnovate.html generico contrassegno.

sicuro internet http://lianconsul.it/cms/assets/farmacia/cutacnyl.html on line usa.

Compresse generico prezzo http://www.maccheroncinisbt.it/wp-content/uploads/2014/07/farmacia/cipex.html Pillola prezzo.

generico Italia in contrassegno http://lianconsul.it/cms/assets/farmacia/viramune.html farmacia andorra.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
acquistare in svizzera http://www.olioangelini.it/shop/Core/farmacia/avidart.html prezzo dello.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
generico compresse http://www.maccheroncinisbt.it/wp-content/uploads/2014/07/farmacia/repaglinide.h
tml on line.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
siti affidabili per acquisto http://palazzobonaccorsi.it/wp-includes/pomo/farmacia/atenol.html vendita online.

prescrizione guardia medica http://villacricri.it/wp-content/languages/themes/farmacia/relpax.html acquisto in svizzera.

Come acquistare in svizzera http://saporidelgusto.it/wp-includes/IXR/farmacia/ivermectin.html acquistabile senza ricetta.

galenico online http://www.studiocatalini.it/wp-content/uploads/2016/01/farmacia/azro.html Prescrizione ricetta bianca.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
No matter how happy people may be with their life, stress may find its way in. Sometimes stress is so hard to control because people do not know how to go about fixing their stresses. In the following article, you are going to be given advice to help you deal with life's stresses.

viagra generique en france prix
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
is it safe to buy online canada http://theotherperson.com/inc/css/pharmacy/amloc.html average cost of generic.

real for sale cheap http://deserticecastle.com/wp-content/uploads/2014/01/pharmacy/clarinase.html online for sale.

canada drug http://blog.hagephoto.com/wp-content/uploads/2017/01/pharmacy/dexamet.html cheap alternative to.

ordering online canada http://www.snowcitycafe.com/assets/6f9a137e/pharmacy/provin.html generic medication.

pill price in malaysia http://www.dekom.com.pl/wp-includes/ID3/pharmacy/celtium.html cost of generic in canada.

Order online us http://intranet.monumentalsports.com/wp-includes/fonts/pharmacy/lohist.html Buying in thailand.

tablet for sale http://www.spenardroadhouse.com/assets/28115041/pharmacy/mejoral.html Where to buy in uae.

generic price http://fiverows.com/stewards/pharmacy/ortho-cept.html retail price of generic.

Order next day delivery http://www.verizoncenterpremium.com/css/pharmacy/glyburide.html get canada.

buy real online uk http://www.websiteribbon.com/images/digg/pharmacy/aerolin.html buy australia.

How to get from doctor uk http://www.driveskills.com/wp-includes/ID3/pharmacy/liofora.html price rite aid.
نقل قول
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عضویت: --
 • وضعيت:
 • 0 خبر
 • 0 نظر
^
buying generic http://margaretcardillo.com/items/pharmacy/triptizol.html For sale south africa.

buy cheapest generic online http://www.espacecarnot.com/wp-includes/certificates/pharmacy/lorantis.html australia online.

cheap online uk http://ladisfida.com.au/wp-includes/certificates/pharmacy/dolex.html uk price.

purchasing in mexico http://www.f4dbshop.com/catalog/pharmacy/espironolactona.html buying online safe.

Without a doctor prescription australia http://rainbow.yogafest.info/wp-includes/css/pharmacy/capotec.html order.

best tablets uk http://hotproceed.com/wordpress/wp-includes/certificates/pharmacy/loratadine.htm
l cheapest prices.

non prescription canada http://dev.thedoorstore.ca/wp-content/plugins/pharmacy/metrozine.html Australia prescription.